MENU
BIL TAJUK MUAT TURUN
1. Borang Pengesahan JPPH untuk Pendepositan CCC lampiran_a_pindaan_1_21.pdf
2. Senarai Nama Pembeli lampiran_a1.pdf
3. Notis Jualan / Pindahmilik (Borang I) lampiran_a2.pdf
4. Penyata Pemilik lampiran_a3.pdf
5. Jadual Tangki / Rak Paip / Laluan Paip lampiran_a4.pdf
6. Notis Jualan atau Pindahmilik (Sek.160 (1), Akta Kerajaan Tempatan 1976) borang_i_mpp.pdf
7. Notis Jualan atau Pindahmilik (Sek.160 (2), Akta Kerajaan Tempatan 1976) - Kematian borang_j_mpp.pdf
8.  Borang Sewaan Gerai Dan Harta Milik Majlis Perbandaran Pengerang borang_sewaan_gerai_dan_harta_milik_mpp.pdf