MENU


    

DIREKTORI KETUA JABATAN MAJLIS PERBANDARAN PENGERANG

BIL

NAMA

JAWATAN

1

Encik Fizwan bin Dato' Haji Mohd Rashidi

Yang DiPertua (N54)

07-8862693

fizwan@mppengerang.gov.my

2

Encik Shamsul Ariff bin Sulaiman

Setiausaha (N52)

07-8862694

shamsulariff@mppengerang.gov.my

3

Puan Nor Akilah binti Ali

Pegawai Tadbir (N41)

Jabatan Khidmat Pengurusan

07-8862611

akilah@mppengerang.gov.my

4. Encik Khalis bin Othman

Akauntan (W41)

Jabatan Kewangan

07-8862703

khalis@mppengerang.gov.my

5. Encik Zulkepli bin Welang

Pegawai Penilaian (W44)

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

07-8862630

zulkepli@mppengerang.gov.my

6. Puan Nurdila binti Samsuri

Juruukur Bahan (J41)

Jabatan Kejuruteraan

07-8862644

nurdila@mppengerang.gov.my

7. Encik Md Rohaizad bin Sujani

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (U36)

Jabatan Kesihatan Awam & Perlesenan

07-8862678

rohaizad@mppengerang.gov.my

8.

Encik Muhammad Suffian bin Abd Razak

Pegawai Perancang Bandar (J44)

Jabatan Perancang Bandar & Landskap

07-8862696

suffian@mppengerang.gov.my

9. Encik Mohd Rezuan Daud

Arkitek (J41)

Jabatan Kawalan Bangunan

07-8862701

rezuan@mppengerang.gov.my

10.

Encik Mohamed Noor Hafidz bin Othman

Pegawai Tadbir (N41)

Jabatan Pembangunan Masyarakat

07-8862662

hafidz@mppengerang.gov.my

11. Kapten Mohd Huzaimi bin Hashim (Bersara)

Pegawai Penguatkuasa (KP41)

Jabatan Penguatkuasaan

07-8862664

huzaimi@mppengerang.gov.my

12.

Encik Amminurasheed bin Abu Bakar

Pegawai Perancang Bandar (J41)

Unit Pusat Setempat (OSC)

07-8862684

rasheed@mppengerang.gov.my

13. Encik Mohamad Syazmmir bin Idris

Pegawai Undang-Undang (L41)

Unit Undang-Undang

07-8862714

syazmir@mppengerang.gov.my

14. Puan Khairatul Salwa binti Abd. Jalil

Pegawai Tadbir (N41)

Unit Integriti

07-8862704 / 2759

integriti@mppengerang.gov.my

15. Encik Izahar bin Sabtu

Pegawai Tadbir (N41)

Unit Komunikasi Korporat & Perhubungan Awam

07-8862710

izahar@mppengerang.gov.my

16. Encik Nurfaiz Aizat bin Mohd Azmi

Juruaudit (W41)

Unit Audit Dalam

07-8862715

aizat@mppengerang.gov.my