MENU

Logo Majlis Perbandaran Pengerang memperlihatkan visi, misi dan komitmen organisasi sebagai sebuah badan korporat yang kukuh dan berwibawa.

Rasional Logo

Tulisan Jawi: Melambangkan keperibadian teguh dan kegemilangan bangsa Melayu.

Peta Negeri Johor: Menunjukkan Majlis Perbandaran Pengerang berada dalam jajahan takluk negeri Johor Darul Ta'zim.

Unsur dalam logo: Melambangkan falsafah dan aktiviti Majlis Perbandaran Pengerang.

Warna Merah dan Biru: Adalah warna-warna Negeri Johor.

Warna Emas: Melambangkan ketegasan, integriti, kestabilan dan semangat yang tidak mudah luntur.

Warna Hijau: Melambangkan pengekalan alam sekitar.

Warna Biru: Melambangkan kecemerlangan pembangunan.

Warna Putih: Melambangkan kesucian, kesegaran dan kebersihan.