MENU

PENYELENGGARAAN LANDSKAP

* Menyelenggara dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan landskap dikawasan pentadbiran majlis

* Menyediakan senarai semakan bagi hiasan pokok mengikut sebagaimana tempahan

* Membersihkan longkang, pasu-pasu dan kebersihan kawasan

* Melaksanakan kerja-kerja pembersihan sisa-sisa pemangkasan pokok dan penebangan pokok

* Membuat kerja-kerja selenggara seperti menyiram, membaja,merumput, meracun dan sebagainya dalam kawasan tapak semaian

* Membiak anak-anak pokok baru

* Mengambil dan menyusun semula anak-anak pokok kedalam blok setelah kerja-kerja hiasan

* Membuat kerja-kerja selenggara seperti membaja, menyiram, merumput meracun ditaman-taman awam dan kawasan landskap