MENU

           PUAN HAJAH ZIHAN BINTI ISMAIL

 

                       MAKLUMAT PERIBADI :

            Nama                               : Hajah Zihan Binti Ismail

            Jawatan                           : Yang Dipertua Majlis Perbandaran Pengerang

            Tarikh Lahir                     : 13.07.1972

                      KELULUSAN PENDIDIKAN:

                  Pendidikan /Kelulusan      : Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian, Pengurusan Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia)