MENU

GARIS PANDUAN & PROSEDUR (ORANG AWAM)

MUAT TURUN

GARIS PANDUAN & PROSUDER KERJA BAHAGIAN LANDSKAP

- GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP MPP

cetak.pdf

GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA JABATAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

-GARIS PANDUAN OPERASI TADIKA PINTAR HIKMAH

-GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SURAU MPP

CETAK

GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA UNIT PUSAT SETEMPAT

-GARIS PANDUAN MENGEMUKAKAN DOKUMEN

CETAK

GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

-GARIS PANDUAN TATACARA BERURUSAN (PERMOHONAN)

-GARIS PANDUAN TATACARA BERURUSAN PELANGGAN

-GARIS PANDUAN TATACARA KERJA -KERJA LAWAT PERIKSA
PENILAIAN

-GARIS PANDUAN PENYEWAAN DEWAN/GELANGGANG BADMINTON

CETAK

GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA BAHAGIAN PERLESENAN

-GARIS PANDUAN & PROSEDUR BAGI PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN BARU DAN PEMBAHARUAN LESEN PERNIAGAAN SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 

CETAK

GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA RUNDINGAN JABATAN TEKNIKAL MPP CETAK
GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA DI TAPAK PEMBINAAN CETAK
GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA RIADAH DAN REKREASI CETAK

GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA BAHAGIAN KONTRAK UKUR BAHAN 

- GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA PEMBELIAN DAN PENGHANTARAN SEBUTHARGA DAN TENDER

CETAK

GARIS PANDUAN & PROSEDUR KERJA JABATAN KAWALAN BANGUNAN

-GARIS PANDUAN BAGI LAWATAN TAPAK INTERIM SERTA PEMERIKSAAN SOKONGAN PENYIAPAN DAN PEMATUHAN (CCC) MAJLIS PERBANDARAN PENGERANG (MPP) SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP)

CETAK.pdf